Ortofotomapa / ortomozaika

Jest to jedno z podstawowych opracowań fotogrametrycznych. Na gotową ortofotomozaikę składa się szereg pojedynczych fotografii o odpowiednim pokryciu poprzecznym i podłużnym. Złożona w całość w specjalistycznym oprogramowaniu do tego przeznaczonym, dającym po przetworzeniu zdjęcie lotnicze rastrowe. Tego typu działanie daje obraz o bardzo dużej rozdzielczości GSD. Ponadto ortofotomapy cechuje przedstawienie w odpowiedniej skali i odwzorowaniu oraz georeferencja.

Jest to kartometryczny, fotograficzny obraz powierzchni gruntu w rzucie ortogonalnym, czyli płaszczyzna ziemi jest taka sama jak płaszczyzna matrycy, przy pomocy której wykonywane są fotografie.

W ujęciu fotogrametrii ortofotomapa wykonywana przy pomocy dronów charakteryzuje się zarówno dużą dokładnością jak i rozdzielczością, ale przede wszystkim aktualnością danych.

Ze względu na zastosowanie wysokiej klasy sprzętu pomiarowego jak drony czy odbiorniki geodezyjne GNSS oferujemy tworzenie ortofotomap z wysoką precyzją,  w dogodnych cenach oraz krótkich terminach.

Ponadto jeśli zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wykonania TRUEortofotomapy

Różnica pomiędzy pojęciem ortofotomapa a ortomozaika

Według obowiązującej definicji w termin ortofotomapa jest zarezerwowany do opracowań tworzonych przy pomocy kamer metrycznych. Sprzęt używany w fotogrametrii dronowej nie spełnia technicznych standardów wymaganych do tworzenia tradycyjnych ortofotomap,. Niemniej, współczesne oprogramowanie oraz niski pułap nalotów kompensuje ograniczenia sprzętu, umożliwiając produkcję porównywalnych wyników zarówno z użyciem dronów, jak i samolotów załogowych.

StudioKamar_Ortofoto_przedOrtofotomapa przed
Ortofotomapa Paintball ParkOrtofotomapa po

Źródło zdjęć satelitarnych – Google Maps / Ortofoto – StudioKamar

Do czego pomocna bywa mapa ortofotograficzna?

 • geodetom jako uzupełnienie wywiadu terenowego
 • pomaga przy określaniu zasięgu użytków rolnych czy prawidłowego położenia miedz względem granic działek rolnych.
 • jest stosowana jako materiał pomagający interpretować podczas ustalania przebiegu granic modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • stosowana podczas tworzenia map do celów projektowych.
 • przydatne podczas dokumentacji i obliczaniu szkód w rolnictwie takich jak szkody łowieckie czy pogodowe
 • bywają pomocne przy szacowaniu robót budowlanych (poprzez georeferencję dają możliwość precyzyjnych pomiarów terenu)
 • dokumentacji terenu przed rozpoczęciem robót celem rejestracji pojawienia się ewentualnych uszkodzeń spowodowanych procesami budowlanymi.
 • pomocne przy planowaniu inwestycji liniowych drogowych czy kolejowych.
 • klasyfikacji liczeniu drzew
 • kontroli i inwentaryzacji postępu prac budowlanych
 • tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego
 • dokumentowaniu oraz jako dowód na ukończenie prac budowlanych
 • przy dokumentacjach archeologicznych
 • zastąpieniu szkicu polowego zdjęciami